Confesiuni sf augustin online dating faisalabad girls mobile numbers jazz

Posted by / 19-Jun-2017 18:28

Învăţătura autentică este posibilă numai prin iluminare.Omul se poate îndoi de multe dar nu şi de certitudinea existenţei sale (premerge raţionalismul cartezian) Oamenii sunt împărţiţi în două categorii : damnaţi şi aleşi; avem răspunderea de a recunoaşte drumul dat de Dumnezeu.Opera sa constituie o punte de legătură între filosofia antică şi cea medievală. Impresionat de "Hortensius" al lui Cicero s-a profilat pe filosofie.A urmat întâi maniheismul, apoi scepticismul şi în final neoplatonismul.Augustin identifică Cetatea lui Dumnezeu cu Biserica.El explică decăderea Imperiului Roman prin faptul că devenise un loc păgân, care a trebuit să facă loc Cetăţii lui Dumnezeu, adică Bisericii. Augustin păstrată până în zilele noastre, Bazilica din Lateran (sec. Augustin s-a născut la Tagaste (astăzi Souk Ahras), Numidia, în nordul Africii, în anul 354.Înainte de a se creştina, a fost adeptul mai multor culte şi orientări filozofice, în special maniheismul şi a tratat problema diviziunii clare între bine şi rău, fiind preocupat de problema originii răului. Augustin este profesor de Retorică, întîi la Tagaste şi apoi la Cartagina.

Educaţia elementară a lui Augustin, primită în oraşul natal, era creştină. Aici a intrat pe drumul păcatului, după cum spune în Confesiuni, adică a dus o viaţă carnală şi a avut un fiu din flori.Moare în 430, după treizeci şi cinci de ani dedicaţi activităţii episcopale.În acest moment, Imperiul Roman era deja supraextins şi muribund, iar vandalii se pregăteau să atace chiar cetatea episcopală a lui Augustin.După convertirea sa la creştinism (387) prin Ambrosius de Milano a devenit în 396 episcop de Hippo Regius, în nordul Africii.Teologia sa a influenţat gândirea lui Martin Luther, care iniţial aparţinuse ordinului augustinian.

confesiuni sf augustin online dating-51confesiuni sf augustin online dating-45confesiuni sf augustin online dating-50

Regăsind acea fervoare pentru căutarea adevărului absolut, studiază învăţătura platoniciană, încercând, în acelaşi timp, să lupte cu tentaţiile sale carnale.